Nguyễn, Văn Ngân, Thị Cẩm Tú Nguyễn, và Văn Sóng Trần. “TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 52-60. Truy cập Tháng Mười 3, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/739.