Thị Lan Phương, Phan, Hoàng Gia Du, và Phạm Minh Thông. “Vai Trò của X-Quang thường Quy Trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 29-36. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/740.