Duong, Minh tuyên, Huy Hoàng Nguyễn, và Thuỳ Linh Bùi. “Đánh Giá đặc điểm hình ảnh Siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 37-45. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/746.