Cường Lê Văn, Lê Quang Hòa, Thiện Quách Lương, và Dương Quang Hiệp. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH XUYÊN GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 45 (Tháng Giêng 10, 2022): 53-58. Truy cập Tháng Sáu 24, 2022. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/75.