Nguyễn, Ngọc Tuấn Anh, và Quốc Dũng Nguyễn. “BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 51 (Tháng Sáu 26, 2023): 93-97. Truy cập Tháng Chín 25, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/931.