Nguyễn, Văn Thắng, Văn Tuynh Chu, và Văn Thái Phạm. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 40-45. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/939.