Nguyễn , Thị Minh Trang, Thị Thùy Linh Nguyễn, và Vũ Mỹ Phụng Phạm. “TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 52 (Tháng Chín 25, 2023): 19-24. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/959.