Trần, Thị Thanh Thanh, Đăng Khoa Trần, Ngọc Tráng Nguyễn, và Đăng Lưu Vũ. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TOÀN THÂN TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 52 (Tháng Chín 25, 2023): 39-46. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/963.