Ngô, Đức Yên, Đăng Lưu Vũ, Thủy Trang Đàm, và Công Tiến Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 52 (Tháng Chín 25, 2023): 47-55. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/964.