Chu , Văn Tuynh, và Văn Thái Phạm. “ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 52 (Tháng Chín 25, 2023): 86-91. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/970.