Nguyễn , Vương Anh. “VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 52 (Tháng Tám 30, 2023): 92-99. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/971.