Nguyễn , Thu Lan, Thái Bình Nguyễn, Viết Dũng Lê, và Tuấn Linh Lê. “Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân Hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2023): 84-89. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/995.