1.
Đổ NC, Nguyễn V Đằng, Nguyễn TXM, Nguyễn HT, Đoàn DT, Nguyễn H Ẩn, Phạm QTT, Nguyễn TNN. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];(54):60-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1024