1.
NGUYỄN ĐẠI HL, Nguyễn HTT, Nguyễn TT. GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];(54):32-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1042