1.
Võ TMN, Phạm NH, Nguyễn VP, Đỗ HTA, Phạm VMP, Hồ HP, Vũ KK, Huỳnh QH. Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng. vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];(54):4-12. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1043