1.
Nguyễn Đoàn DQ, Đỗ TTT, Trần TMT, Lê MT, Lê NGH. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp. vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];(54):71-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1102