1.
Phạm NH, Đỗ HTA, Huỳnh QH, Nguyễn VP, Phạm VMP, Hồ HP, Vũ KK, Võ TMN. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG . vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 12 Tháng Sáu 2024];(54):4-12. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1129