1.
Nguyễn Đại HL, Nguyễn HTT, Nguyễn TT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 12 Tháng Sáu 2024];(54):32-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1134