1.
Nguyễn Đoàn DQ, Đỗ TTT, Trần TMT, Lê MT, Lê NGH. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP . vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 12 Tháng Sáu 2024];(54):71-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1139