1.
Phạm TL, Đào TM, Cao VK, Phạm VH, Vũ VB. GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT . vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 12 Tháng Sáu 2024];(54):78-83. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1140