1.
Nguyễn HNT. KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN BẰNG KỸ THUẬT SOLUMBRA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. vjrnm [Internet]. 23 Tháng Sáu 2022 [cited 5 Tháng Hai 2023];(47):43-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/126