1.
Huỳnh QK. AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA). vjrnm [Internet]. 23 Tháng Sáu 2022 [cited 5 Tháng Hai 2023];(47):34-42. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/128