1.
Nguyễn XH, Lê VK, Nguyễn DT, Hoàng NT, Nguyễn HT. Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo. vjrnm [Internet]. 23 Tháng Sáu 2022 [cited 5 Tháng Hai 2023];(47):65-70. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/134