1.
Mai HT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. vjrnm [Internet]. 23 Tháng Sáu 2022 [cited 5 Tháng Hai 2023];(47):11-20. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/142