1.
Mai TT, Nguyễn Đại HL, Trần TMT, Phan CC. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI. vjrnm [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2023];(39):11-22. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/177