1.
Triệu QT, Vũ TT, Trần AT, Đoàn VH, Đặng AH, Phạm MT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY CÓ DỰNG HÌNH BA CHIỀU TRONG BỆNH LÝ SẸO HẸP KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. vjrnm [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 18 Tháng Bảy 2024];(39):41-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/196