1.
Trần TL, Lê TM, Nguyễn TTT, Phạm MT. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP. vjrnm [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(39):48-53. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/201