1.
Nguyễn TT, Nguyễn TNA, Nguyễn TTN, Phạm MT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH. vjrnm [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2023];(39):68-75. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/211