1.
Nguyen NC, Lê TL, Đoàn TL. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG. vjrnm [Internet]. 23 Tháng Sáu 2022 [cited 5 Tháng Hai 2023];(47):50-6. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/286