1.
Nguyễn PBQ, Nguyễn QT, Nguyễn Đắc H Ân. CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. vjrnm [Internet]. 23 Tháng Sáu 2022 [cited 4 Tháng Mười 2023];(47):71-82. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/543