1.
Phong NT, Phước LV, Thùy Linh NT. BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MRA TWIST TRONG ĐÁNH GIÁ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN. vjrnm [Internet]. 10 Tháng Giêng 2022 [cited 24 Tháng Sáu 2022];(45):31-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/67