1.
Nguyễn TP, Mai HS, Nguyễn TN, Lê DH, Nguyễn TTN, Lê NH. Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ thyroglobulin, thời gian nhân đôi thyroglobulin với tổn thương tái phát, di căn trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I. vjrnm [Internet]. 3 Tháng Ba 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(50):61-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/682