1.
Nguyễn DQA, Trần CC. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN GIỮA HAI BÁN CẦU ĐẠI NÃO SAU CHẤN THƯƠNG ĐẦU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH HỌC CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN SỨC CĂNG (DTI: DIFFUSION TENSOR IMAGING) . vjrnm [Internet]. 3 Tháng Ba 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(50):79-84. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/686