1.
Nguyen Y, Lê VK, Nguyễn TTT, Nguyễn TK, Đoàn TKO, Vũ Đăng L. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ . vjrnm [Internet]. 3 Tháng Ba 2023 [cited 3 Tháng Mười 2023];(50):14-22. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/705