1.
Nguyễn VN, Nguyễn TCT, Trần VS. TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc. vjrnm [Internet]. 3 Tháng Ba 2023 [cited 3 Tháng Mười 2023];(50):52-60. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/739