1.
Vũ TH, Phạm MT, Lê VK, Trịnh HC. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):4-12. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/915