1.
Vũ QT, Nguyễn QD, Nguyễn TL, Tăng TMT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):13-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/916