1.
Bùi TN, Nguyễn DH. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):20-5. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/917