1.
Trần NT, Lê THV, Nguyễn HX. NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 640 LÁT CẮT VÀ CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):33-45. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/920