1.
Bùi TTT, Nguyễn XT, Đỗ VCN, Lê BHP. THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(51):62-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/925