1.
Nguyễn TN, Nguyễn TT, Trần BK, Nguyễn VS, Lê XC. UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):78-83. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928