1.
Tống DH, Nguyễn LTT, Nguyễn NV. TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):84-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/929