1.
Ngô TNM, Nguyễn TTH, Trần Đức H, Trịnh HC, Lê VK. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(51):88-92. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/930