1.
Nguyễn NTA, Nguyễn QD. BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM . vjrnm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Chín 2023];(51):93-7. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/931