1.
Nguyễn VT, Chu VT, Phạm VT. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];(54):40-5. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/939