1.
Trần DKV, Võ T Đức, Phạm NMT, Đặng QV, Nguyễn HB. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI. vjrnm [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];(52):4-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/957