1.
Nguyễn TMT, Nguyễn TTL, Phạm VMP. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM . vjrnm [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];(52):19-24. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/959