1.
Ngô Đức Y, Vũ Đăng L, Đàm TT, Nguyễn CT. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM . vjrnm [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];(52):47-55. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/964