1.
Hoàng Đức T, Nguyễn XH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT . vjrnm [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(52):67-75. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/966