1.
Nguyễn VA. VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN . vjrnm [Internet]. 30 Tháng Tám 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];(52):92-9. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/971